Galeria
Aktualności
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2020-08-25

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2020-08-25

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Projekty edukacyjne
Zaczytana Szkoła
2020-02-04

Zaczytana Szkoła

Innowacyjna Szkoła
2020-02-04

Innowacyjna Szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania
2020-02-01

Szkoła Dobrego Wychowania

Wymiana młodzieży
Uczniowie SMS w Słupsku z wizytą u niemieckich przyjaciół
2020-02-04

Uczniowie SMS w Słupsku z wizytą u niemieckich przyjaciół

Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Projekty edukacyjne

"START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie"
2020-02-01 00:00:00

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowany był świetny projekt "START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie".
Projekt miał na celu wyposażenie nas nauczycieli jak i uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Zrównoważony rozwój to jest taki rozwój w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety.-Zlikwidowanie ubóstwa we wszystkich jego formach jest niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aby tak się stało, potrzebna jest promowanie zrównoważonego, inkluzywnego i równego wzrostu ekonomicznego; tworzenie większych szans dla wszystkich ludzi i redukcja nierówności; umożliwienie osiągnięcia podstawowego standardu życia, budowa sprawiedliwego rozwoju społecznego i społeczeństwa inkluzywnego.
W tym celu Panie: Monika Skwarek i Natalia Hendrych odbyły  intensywne, profesjonalne i kilkudniowe szkolenie w Warszawie. W ramach projektu Panie prowadziły aktywne warsztaty z młodzieżą i wspólnie zorganizowały akcję społeczną. Młodzież zaangażowana była w realizację innowacyjnych działań łączących tematykę praw człowieka. Ponadto serdecznie dziękujemy organizacji międzynarodowej Amnesty International (główny organizator i koordynator działań) za możliwość uczestnictwa w tym arcyciekawym i stymulującym przedsięwzięciu.

lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status