Galeria
Aktualności
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2020-08-25

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2020-08-25

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Projekty edukacyjne
Zaczytana Szkoła
2020-02-04

Zaczytana Szkoła

Innowacyjna Szkoła
2020-02-04

Innowacyjna Szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania
2020-02-01

Szkoła Dobrego Wychowania

Wymiana młodzieży
Uczniowie SMS w Słupsku z wizytą u niemieckich przyjaciół
2020-02-04

Uczniowie SMS w Słupsku z wizytą u niemieckich przyjaciół

Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Projekty edukacyjne

Innowacyjna Szkoła
2020-02-04 00:00:00

Szkoła Mistrzostwa Sportowego zdecydowała się walczyć o tytuł Innowacyjnej Szkoły. Tym samym przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było przygotowanie nauczycieli oraz młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury, w skali od "1" do "10". Warunkiem otrzymania zaszczytnego tytułu było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.
Zadania, które realizowaliśmy w naszej placówce to:

  • Poruszaliśmy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie między innymi poprzez spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz organizację konwersatorium bądź case study;
  • Przeprowadziliśmy cykl lekcji, na których była wykorzystywana tablica interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów;
  • Zorganizowaliśmy szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych;
  • Zorganizowaliśmy szkolny dzień TIK;
  • Przygotowaliśmy multimedialną gazetkę szkolną;
  • Przeprowadziliśmy ankiety wśród nauczycieli i uczniów - ankiety na temat programu "Cyfrowa szkoła";
  • Stworzyliśmy filmik "TIKi klasa/szkoła" pokazujący praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy, szkoły, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • Kontynuowaliśmy prowadzenie szkolnego bloga Grupy Uczeń Zdolny, Nie Znaczy Inny. Nad całokształtem nieustannie czuwa Pani Monika Skwarek. Niniejszy blog dokumentuje m.in. sukcesy i aktywność młodzieży z Grupy Uczeń Zdolny w różnorodnych konkursach, inicjatywach, przedsięwzięciach, happeningach itp. Ukazuje pasje i działania uczniów w różnorodnych obszarach edukacyjno-społeczno-kulturalnych. Jest świetnym wprowadzeniem w perspektywę i świat ucznia zdolnego. Gorąco polecamy i zachęcamy do zapoznania się z blogiem. Link odsyłający do bloga
lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status