Galeria
Aktualności
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2020-08-25

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2020-08-25

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Projekty edukacyjne
Zaczytana Szkoła
2020-02-04

Zaczytana Szkoła

Innowacyjna Szkoła
2020-02-04

Innowacyjna Szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania
2020-02-01

Szkoła Dobrego Wychowania

Wymiana młodzieży
Uczniowie SMS w Słupsku z wizytą u niemieckich przyjaciół
2020-02-04

Uczniowie SMS w Słupsku z wizytą u niemieckich przyjaciół

Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Projekty edukacyjne

Czy reklamy nie kłamią?
2013-08-13 00:00:00
Klasa I GIM SMS, rok szkolny 2010/2011
Ogólne cele projektu:
·        Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności do zaprojektowania i oceny reklamy
·        Doświadczalne badanie pH roztworów mydeł reklamowych w telewizji
·        Umiejętność konstruowania ankiety i interpretowania wyników
·        Doskonalenie umiejętności fizycznych
·        Umiejętność tworzenia prezentacji w [programie Power Point
·        Kształtowanie osobowości, umiejętności krytycznego myślenia i wnioskowania
·        Rozwój kreatywności i twórczości, doskonalenia umiejętności manualnych
·        Doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 
Działania:
·        Opracowanie i przeprowadzenie ankiety pt. „Czy reklamy nie kłamią”
·        Przeprowadzenie obserwacji ilości oglądanych reklam w telewizji, Internecie, radio, w gazetach, na bilbordach
·        Przygotowanie plakatów reklamujących dowolny produkt
·        Obejrzenie i znalezienie reklam nie do końca mówiących prawdę o zjawiskach i prawach fizyki
·        Samodzielne wykonywanie doświadczeń badających badanie pH mydeł
·        Odczytywanie danych statystycznych i przedstawianie je w postaci tabel i diagramów
·        Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Exel
·        Tworzenie prezentacji w programie Power Poncie
 
 

  Chyba każdy z nas choć raz zastanawiał się nad tym, czy reklamy nie kłamią?... Nasi uczniowie również postanowili bliżej przyjrzeć się zjawisku reklam i wzięli udział w projekcie „Czy reklamy nie kłamią?” W ramach działań inicjacyjnych opracowali i przeprowadzili ankiety wśród uczniów, które miały wyjaśnić problem etyki reklamy. Ale na tym nasi „badacze” nie zakończyli swoich działań… Dalszym etapem była statystyczna analiza reklam pochodzących z telewizji, radio, Internetu i prasy. Uczniowie skupili się przede wszystkim na odnalezieniu reklam, które nie zawsze mówią prawdę, a ich podłoże ma się nijak do praw fizyki… Dociekliwi uczestnicy projektu samodzielnie wykonywali doświadczenia fizyczne i chemiczne, które pozwoliły na ujawnienie pewnych zatajonych faktów. Zbadali na przykład pH mydła. Wszelkie zebrane w ten sposób dane statystyczne przedstawili w formie tabel i diagramów, posługując się arkuszem kalkulacyjnym Excel. Końcowym etapem działań projektu było samodzielne przegotowanie plakatów reklamy dowolnie wybranych produktów oraz przygotowanie obszernej prezentacji dotyczącej nieprawdziwych faktów płynących z reklam. Prezentację uczniowie tworzyli w programie Power Point. Zatem raz na zawsze wszelkie tajemnice i wątpliwości związane z reklamą zostały rozwiane przez gimnazjalistów SMS.

Prezentacja uczniów (.zip) 

lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status