Galeria
Aktualności
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2020-08-25

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
2020-08-25

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Projekty edukacyjne
Zaczytana Szkoła
2020-02-04

Zaczytana Szkoła

Innowacyjna Szkoła
2020-02-04

Innowacyjna Szkoła

Szkoła Dobrego Wychowania
2020-02-01

Szkoła Dobrego Wychowania

Wymiana młodzieży
Uczniowie SMS w Słupsku z wizytą u niemieckich przyjaciół
2020-02-04

Uczniowie SMS w Słupsku z wizytą u niemieckich przyjaciół

Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Projekty edukacyjne

Palący problem gimnazjalisty
2013-08-13 00:00:00
Klasa I GIM SMS, rok szkolny 2011/2012
Ogólne cele projektu:
·        Profilaktyka palenia tytoniu u uczniów w gimnazjum
·        Wzmacnianie postaw zobowiązujących do niepalenia
·        Ukazywanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność zdrowego odżywiania i czystego powietrza
·        Przekazanie informacji o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy
·        Rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej
 
Działania:
·        Przygotowanie i przeprowadzenie  przez uczniów anonimowej ankiety na temat palenia papierosów
·        Opracowanie wyników ankiet
·        Stworzenie wykresów ilustrujących wyniki z przeprowadzonych ankiet w programie Exel
·        Zebranie informacji na temat szkodliwości palenia
·        Udział w akcji „Dzień bez papierosa”
·        Przygotowanie plakatów antynikotynowych
·        Przygotowanie plakatów na temat składu chemicznego papierosów
·        Przygotowanie albumu, w którym opisano niektóre substancje chemiczne
·        Wpływ substancji chemicznych zawartych w papierosach na organizm człowieka
·        Przygotowanie haseł na temat negatywnych skutków palenia papierosów i rozwieszenie ich na korytarzach szkolnych
·        Przygotowanie makiety papierosa o wysokości 1,50 m do którego uczniowie doczepili hasła (łapki z brystolu) dotyczące zgubnego działania nikotyny
 
Uczniowie Gimnazjum SMS uczestniczyli w projekcie „Palący problem gimnazjalisty”. W ramach działań zmierzyli się z problemem palenia papierosów wśród młodzieży. W tym celu opracowali i przeprowadzili ankiety, których wyniki przedstawili w formie wykresów. Pomocnym okazał się tu program Excel. Uczniowie przez cały czas trwania projektu zbierali informacje dotyczące szkodliwości palenia i przedstawiali je szerszemu gronu uczniów. Jako wrogowie palenia papierosów, przygotowali plakaty z hasłami antynikotynowymi oraz uświadamiającymi pozostałych uczniów skalę szkodliwości palenia papierosów wynikającą z ich składu chemicznego, który również jaskrawo został ukazany. Ciekawym okazał się album sporządzony przez uczniów, w którym w wyczerpujący sposób został przedstawiony skład substancji chemicznych zawartych w papierosie. Uczniowie wyjaśnili również, jak wiele zła może wyrządzić w organizmie młodego człowieka regularne palenie papierosów. Wizualizacją antynikotynowych działań projektu były „chodzące papierosy” , które rozdawały ulotki ze zgubnymi skutkami palenia. Na korytarzach szkolnych pojawiły się bezlitosne dla palaczy hasła promujące zdrowy tryb życia i piętnujące negatywne zachowania młodzieży, jakim jest palenie papierosów. Dzięki zaangażowaniu w „kampanię antynikotynową”, jaką okazał się projekt „ Palący problem gimnazjalisty” uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia. Ufamy, że wielu z nich nigdy nie sięgnie po papierosa…

 Prezentacja ucznów

lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status