Galeria
Aktualności
Życzenia bożonarodzeniowe
2019-12-20

Życzenia bożonarodzeniowe

SMS z pomocą dla Zuzi Małej Wojowniczki!!!
2019-12-19

SMS z pomocą dla Zuzi Małej Wojowniczki!!!

Sukces uczniów SMS w ogólnopolskim konkursie "Mistrzowie i patrioci"
2019-12-19

Sukces uczniów SMS w ogólnopolskim konkursie "Mistrzowie i patrioci"

Projekty edukacyjne
Powiatowe Targi Zawodoznawcze
2014-04-16

Powiatowe Targi Zawodoznawcze

Kibicujemy Europie
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Kibicujemy Europie

Palący problem gimnazjalisty
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Palący problem gimnazjalisty

Wymiana młodzieży
Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

.1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Wszystkich Świętych (wtorek)

1 listopada 2016 r.

3.

Narodowe Święto Niepodległości (piątek)

11 listopada 2016 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Trzech Króli (piątek)

6 stycznia 2017 r.

6.

Ferie zimowe:

16 - 29 stycznia 2017 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8.

Zakończenie zajęć w IV LP

21 kwietnia 2017 r.

9.

Egzamin dyplomowy w LP

2 dni między 24 a 28 kwietnia 2017 r.

10.

Egzamin gimnazjalny

19 – 21 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsey ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

11.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem LP)

28 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

12.

Święto pracy (poniedziałek)

1 maja 2017 r.

13.

Święto flagi (wtorek)

2 maja 2017 r.

14.

Święto Konstytucji 3 Maja (środa)

3 maja 2017 r.

15.

Egzamin maturalny

4 - 26 maja 2017 r.
(podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

16.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

12 czerwca 2017 r.  – etap pisemny
13 czerwca 2017 r. – etap praktyczny
(podstawa prawna:
§ 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.,
- art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 205, poz. 1206)

17.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa p.pr.)

Sesja 1. styczeń – luty 2017 r.
cz. pisemna – 12 stycznia 2017 r.
cz. praktyczna:
9 stycznia 2017 r. (w kwalifk., w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)
16 stycznia – 23 lutego 2017 r.(w pozostałych kwalifikacjach);
Sesja 2. czerwiec – lipiec 2017 r.
cz. pisemna – 20 czerwca 2017 r.
cz. praktyczna:
26 czerwca 2017 r. (w kwalifk., w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)
16 czerwca – 8 lipca 2017 r.(w pozostałych kwalifikacjach);
(podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

18.

Boże Ciało

15 czerwca 2017 r.

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Organizacja roku szkolnego – podział na semestry

semestr I – od 1 września 2016 – 15 stycznia 2017
semestr II – od 16 stycznia 2017 – 31 sierpnia 2017
(zakończenie zajęć dyd. - 30 czerwca 2017)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016:

w szkołach ponadgimnazjalnych (max 10 dni):

 1. 31.10
 2. 04.05
 3. 05.05
 4. 08.05
 5. 16.06
 6. 20.06
 7. 21.06
 8. 22.06

w  gimnazjum (max 8 dni):

 1. 31.10
 2. 04.05
 3. 05.05
 4. 08.05
 5. 16.06
 6. 20.06
 7. 21.06
 8. 22.06

 

Praktyki uczniów:

kl. IV TW – październik (1 tydzień)
kl. III TW – marzec (2 tygodnie)
kl. II TW – maj (1 tydzień)

kl. I PLO – praktyka (1 dzień między 4-6 maja)
kl. II PLO – praktyka (1 dzień między 4-6 maja)
kl. II PLO – obowiązkowy obóz (3 dni w czerwcu, w tym 2 dni weekendowe lub ostatni tydzień przed końcem roku szkolnego) – 50% finansuje szkoła; wychowawcy informują rodziców na początku roku szkolnego i zbierają pieniądze na ten cel.

Ewentualnie w miarę możliwości w kl. II MLO - praktyka w szpitalu (1 dzień między 4-6 maja)

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy dla klas: II MLO i II PLO – II semestr.

lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status