Galeria
Aktualności
Transfer Krystiana Kąkola do Chemika Police!
2019-09-15

Transfer Krystiana Kąkola do Chemika Police!

Marcel Pietrykowski w Bałtyku Koszalin!
2019-09-13

Marcel Pietrykowski w Bałtyku Koszalin!

Transfer Huberta Krzyżanowskiego do Miedzi Legnica!
2019-09-12

Transfer Huberta Krzyżanowskiego do Miedzi Legnica!

Projekty edukacyjne
Powiatowe Targi Zawodoznawcze
2014-04-16

Powiatowe Targi Zawodoznawcze

Kibicujemy Europie
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Kibicujemy Europie

Palący problem gimnazjalisty
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Palący problem gimnazjalisty

Wymiana młodzieży
Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Praca szkoły szczegóły

Zewnętrzna ewaluacja problemowa
2015-04-22 00:00:00

 W dniach 13.03.2015 a 24.03.2015 r. w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. dr Jerzego Krzysztofowicza w Słupsku miała miejsce, przeprowadzana przez wizytatorów Pomorskiego Kuratora Oświaty, zewnętrzna ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:

1.    Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

2.    Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów w uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

3.    Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Z satysfakcją informuję, że poziom  spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dn. 07.10.2009r. wraz ze zm. w określono następująco:

Wymaganie

Poziom spełniania wymagania

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

B - wysoki poziom spełniania wymagań

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów w uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

B - wysoki poziom spełniania wymagań

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

B - wysoki poziom spełniania wymagań

 

Gratuluję nam wszystkim i życzę aby kolejne lata były potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w naszej szkole!

Monika Stępnik
dyrektor szkoły
lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status