Galeria
Aktualności
SMS Słupsk fundatorem nagród w 43 Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP 4
2019-03-20

SMS Słupsk fundatorem nagród w 43 Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP 4

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi w SMS
2019-03-14

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi w SMS

Matematyczny marzec w SMS
2019-03-10

Matematyczny marzec w SMS

Projekty edukacyjne
Powiatowe Targi Zawodoznawcze
2014-04-16

Powiatowe Targi Zawodoznawcze

Kibicujemy Europie
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Kibicujemy Europie

Palący problem gimnazjalisty
2013-08-13

Edukacyjny projekt gimnazjalny - Palący problem gimnazjalisty

Wymiana młodzieży
Międzynarodowa wymiana młodzieży
2014-04-07

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Praca szkoły szczegóły

Plan rad pedagogicznych
2010-10-18 00:00:00

Plan rad pedagogicznych w roku szkolnym 2014/2015

25.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej. Przydział czynności.

29.08

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

04.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.

11.09

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plany pracy pedagoga, zespołów przedmiotowych, SU z udziałem młodzieży i rodziców; zatwierdzenie planu nadzoru oraz planu pracy wychowawczej i profilaktycznej na bieżący rok szkolny.

25.09

Rada szkoleniowa ws. pomocy psych. – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

09.10

Rada poświęcona wynikom uzyskanym przez uczniów na egzaminach zewnętrznych

23.10

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły.

06.11

Rada pedagogiczna szkoleniowa – opracowanie programu naprawczego i wytycznych do pracy w celu poprawy wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych

11.12

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

15.01

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

15.01

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów. Omówienie postępów uczniów za I semestr.

19.02

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze bieżącego roku szkolnego z udziałem młodzieży i rodziców.

12.03

Dzień otwartej szkoły  - spotkanie rodziców uczniów kl. IV LP, III PLO, III LOSMS i IV TZSI z wychowawcami i dyrekcją (poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego).

marzec

Szkoleniowa rada pedagogiczna

09.04

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły (klasy przedmaturalne + gimnazjum).
Spotkanie poświęcone przepisom egz. maturalnego i gimnazjalnego.
Poinformowanie uczniów i ich opiekunów o prawach i obowiązkach uczniów określonych procedurami egzaminacyjnymi.

16.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. IV LP.

17.04

Zakończenie zajęć w kl. IV LP.

23.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. III PLO, SMS i IV TZSI.

24.04

Zakończenie zajęć w kl. III PLO, SMS i IV TZSI.

20 – 30.04

Egzaminy dyplomowe dla uczniów kl. IV LP.

21.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

23.06

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.
Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i podręczników.

26.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

08.07

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2014/2015 z udziałem młodzieży i rodziców.

25.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

lokazlizacja

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

w Słupsku

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza

Liceum Mistrzostwa Sportowego

im. dr. Jerzego Krzysztofowicza


ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

tel. (59) 8456070

E-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl

My status My status